SoftPro Tetral  Financije - primjeri izvještaja    Solutions  
Financije - primjeri izvještaja

Gotovi izvještaji u financijama:

1.       Dugovanje prema dobavljačima Dug/Pot/Saldo/Dosp/Nedosp

2.       Potraživanja od kupaca Dug/Pot/Saldo/Dosp/Nedosp

3.       Razrada dugovanja kupaca 15, 30, 45, 60, 90, 120,180 dana

4.       Razrada dugovanja dobavljačima  15, 30, 45, 60, 90, 120,180 dana

5.       Razrada dospijeća kupaca  15, 30, 45, 60, 90, 120,180 dana

6.       Razrada dospijeća dobavljačima  15, 30, 45, 60, 90, 120,180 dana

7.       Dnevno stanje na kontu

8.       Razrada troškova po mjestima troška

9.       Bruto Bilanca

10.    Račun dobiti i gubitka skraćeni

 

NAPOMENA : Izvještaji označeni * ne spadaju u set standardnih izvještaja. Za njih je potrebna kocka Financijski izvještaji.

Copyright (c) 2024 Business Intelligence Website  SoftPro Tetral